p>mpzpUchwala nr LXIX/726/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola Zabierzowska I”. Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-13

Renta planistyczna:

Na podstawie art.15 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust.4 ww. ustawy:

1) 30% - dla terenów zabudowy produkcyjnej i usługowej oraz zabudowy usług komercyjnych (P/U, U2);

2) 20% - dla terenów zabudowy usług publicznych (U1);

3) 15% - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej (MW, MN1, MN2);

4) 10% - dla terenów sportu i rekreacji i terenów dróg wewnętrznych (US1-US3, KDW);

5) 5% - dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik3.doc

WOLA ZAB _NAPIS.jpg
WOLA ZAB LEGENDA 1.jpg
WOLA ZAB LEGENDA 2.jpg
WOLA ZABIERZOWSKA CAŁOŚĆ.jpg

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg

 

 

Załączniki
Download this file (WOLA ZAB 1.jpg)WOLA ZAB 1.jpg[ ]967 kB
Download this file (WOLA ZAB 10.jpg)WOLA ZAB 10.jpg[ ]1396 kB
Download this file (WOLA ZAB 11.jpg)WOLA ZAB 11.jpg[ ]1762 kB
Download this file (WOLA ZAB 12.jpg)WOLA ZAB 12.jpg[ ]653 kB
Download this file (WOLA ZAB 13.jpg)WOLA ZAB 13.jpg[ ]821 kB
Download this file (WOLA ZAB 14.jpg)WOLA ZAB 14.jpg[ ]1274 kB
Download this file (WOLA ZAB 15.jpg)WOLA ZAB 15.jpg[ ]1230 kB
Download this file (WOLA ZAB 16.jpg)WOLA ZAB 16.jpg[ ]1464 kB
Download this file (WOLA ZAB 17.jpg)WOLA ZAB 17.jpg[ ]859 kB
Download this file (WOLA ZAB 18.jpg)WOLA ZAB 18.jpg[ ]677 kB
Download this file (WOLA ZAB 19.jpg)WOLA ZAB 19.jpg[ ]1137 kB
Download this file (WOLA ZAB 2.jpg)WOLA ZAB 2.jpg[ ]288 kB
Download this file (WOLA ZAB 20.jpg)WOLA ZAB 20.jpg[ ]1247 kB
Download this file (WOLA ZAB 21.jpg)WOLA ZAB 21.jpg[ ]1570 kB
Download this file (WOLA ZAB 22.jpg)WOLA ZAB 22.jpg[ ]1030 kB
Download this file (WOLA ZAB 23.jpg)WOLA ZAB 23.jpg[ ]976 kB
Download this file (WOLA ZAB 24.jpg)WOLA ZAB 24.jpg[ ]1148 kB
Download this file (WOLA ZAB 25.jpg)WOLA ZAB 25.jpg[ ]1378 kB
Download this file (WOLA ZAB 26.jpg)WOLA ZAB 26.jpg[ ]1385 kB
Download this file (WOLA ZAB 27.jpg)WOLA ZAB 27.jpg[ ]1204 kB
Download this file (WOLA ZAB 28.jpg)WOLA ZAB 28.jpg[ ]1140 kB
Download this file (WOLA ZAB 29.jpg)WOLA ZAB 29.jpg[ ]1037 kB
Download this file (WOLA ZAB 3.jpg)WOLA ZAB 3.jpg[ ]1244 kB
Download this file (WOLA ZAB 30.jpg)WOLA ZAB 30.jpg[ ]1437 kB
Download this file (WOLA ZAB 31.jpg)WOLA ZAB 31.jpg[ ]1257 kB
Download this file (WOLA ZAB 32.jpg)WOLA ZAB 32.jpg[ ]1313 kB
Download this file (WOLA ZAB 33.jpg)WOLA ZAB 33.jpg[ ]1185 kB
Download this file (WOLA ZAB 34.jpg)WOLA ZAB 34.jpg[ ]1493 kB
Download this file (WOLA ZAB 35.jpg)WOLA ZAB 35.jpg[ ]1922 kB
Download this file (WOLA ZAB 36.jpg)WOLA ZAB 36.jpg[ ]1157 kB
Download this file (WOLA ZAB 37.jpg)WOLA ZAB 37.jpg[ ]1159 kB
Download this file (WOLA ZAB 38.jpg)WOLA ZAB 38.jpg[ ]1646 kB
Download this file (WOLA ZAB 39.jpg)WOLA ZAB 39.jpg[ ]1472 kB
Download this file (WOLA ZAB 4.jpg)WOLA ZAB 4.jpg[ ]883 kB
Download this file (WOLA ZAB 40.jpg)WOLA ZAB 40.jpg[ ]920 kB
Download this file (WOLA ZAB 41.jpg)WOLA ZAB 41.jpg[ ]956 kB
Download this file (WOLA ZAB 42.jpg)WOLA ZAB 42.jpg[ ]1066 kB
Download this file (WOLA ZAB 43.jpg)WOLA ZAB 43.jpg[ ]1033 kB
Download this file (WOLA ZAB 44.jpg)WOLA ZAB 44.jpg[ ]920 kB
Download this file (WOLA ZAB 45.jpg)WOLA ZAB 45.jpg[ ]1126 kB
Download this file (WOLA ZAB 46.jpg)WOLA ZAB 46.jpg[ ]1171 kB
Download this file (WOLA ZAB 47.jpg)WOLA ZAB 47.jpg[ ]912 kB
Download this file (WOLA ZAB 48.jpg)WOLA ZAB 48.jpg[ ]975 kB
Download this file (WOLA ZAB 49.jpg)WOLA ZAB 49.jpg[ ]1020 kB
Download this file (WOLA ZAB 5.jpg)WOLA ZAB 5.jpg[ ]974 kB
Download this file (WOLA ZAB 50.jpg)WOLA ZAB 50.jpg[ ]1162 kB
Download this file (WOLA ZAB 51.jpg)WOLA ZAB 51.jpg[ ]1234 kB
Download this file (WOLA ZAB 52.jpg)WOLA ZAB 52.jpg[ ]1197 kB
Download this file (WOLA ZAB 53.jpg)WOLA ZAB 53.jpg[ ]1355 kB
Download this file (WOLA ZAB 54.jpg)WOLA ZAB 54.jpg[ ]493 kB
Download this file (WOLA ZAB 55.jpg)WOLA ZAB 55.jpg[ ]1005 kB
Download this file (WOLA ZAB 56.jpg)WOLA ZAB 56.jpg[ ]576 kB
Download this file (WOLA ZAB 6.jpg)WOLA ZAB 6.jpg[ ]435 kB
Download this file (WOLA ZAB 7.jpg)WOLA ZAB 7.jpg[ ]1375 kB
Download this file (WOLA ZAB 8.jpg)WOLA ZAB 8.jpg[ ]954 kB
Download this file (WOLA ZAB 9.jpg)WOLA ZAB 9.jpg[ ]1390 kB
Download this file (WOLA ZAB LEGENDA 1.jpg)WOLA ZAB LEGENDA 1.jpg[ ]405 kB
Download this file (WOLA ZAB LEGENDA 2.jpg)WOLA ZAB LEGENDA 2.jpg[ ]611 kB
Download this file (WOLA ZAB _NAPIS.jpg)WOLA ZAB _NAPIS.jpg[ ]352 kB
Download this file (WOLA ZABIERZOWSKA CAŁOŚĆ.jpg)WOLA ZABIERZOWSKA CAŁOŚĆ.jpg[ ]7890 kB