mpzpUchwala nr LXIX/722/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot, z wyłączeniem obszaru: „Chobot – Polana”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-12

Renta planistyczna:

Na podstawie art.15 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust.4 ww. ustawy:

1) 15% - dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN);

2) 30% - dla terenu zabudowy usług komercyjnych (U1);

3) 20% - dla terenu zabudowy usług komercyjnych i usług publicznych (U2);

4) 10% - dla terenów dróg wewnętrznych (KDW);

5) 2% - dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF)

CHOBOT 1.jpg
CHOBOT 2.jpg
CHOBOT 3.jpg
CHOBOT 4.jpg
CHOBOT 5.jpg
CHOBOT 6.jpg
CHOBOT 7.jpg
CHOBOT 8.jpg
CHOBOT 9.jpg
CHOBOT 10.jpg
CHOBOT 11.jpg
CHOBOT 12.jpg
CHOBOT 13.jpg
CHOBOT 14.jpg
CHOBOT 15.jpg
CHOBOT 16.jpg
CHOBOT 17.jpg
CHOBOT 18.jpg
CHOBOT 19.jpg
CHOBOT 20.jpg
Chobot całość.jpg
CHOBOT LEGENDA 21.jpg
Zalacznik2.pdf

 

Załączniki
Download this file (CHOBOT 1.jpg)CHOBOT 1.jpg[ ]608 kB
Download this file (CHOBOT 10.jpg)CHOBOT 10.jpg[ ]610 kB
Download this file (CHOBOT 11.jpg)CHOBOT 11.jpg[ ]193 kB
Download this file (CHOBOT 12.jpg)CHOBOT 12.jpg[ ]934 kB
Download this file (CHOBOT 13.jpg)CHOBOT 13.jpg[ ]1123 kB
Download this file (CHOBOT 14.jpg)CHOBOT 14.jpg[ ]732 kB
Download this file (CHOBOT 15.jpg)CHOBOT 15.jpg[ ]249 kB
Download this file (CHOBOT 16.jpg)CHOBOT 16.jpg[ ]934 kB
Download this file (CHOBOT 17.jpg)CHOBOT 17.jpg[ ]1008 kB
Download this file (CHOBOT 18.jpg)CHOBOT 18.jpg[ ]942 kB
Download this file (CHOBOT 19.jpg)CHOBOT 19.jpg[ ]1216 kB
Download this file (CHOBOT 2.jpg)CHOBOT 2.jpg[ ]858 kB
Download this file (CHOBOT 20.jpg)CHOBOT 20.jpg[ ]1032 kB
Download this file (CHOBOT 3.jpg)CHOBOT 3.jpg[ ]1227 kB
Download this file (CHOBOT 4.jpg)CHOBOT 4.jpg[ ]825 kB
Download this file (CHOBOT 5.jpg)CHOBOT 5.jpg[ ]1163 kB
Download this file (CHOBOT 6.jpg)CHOBOT 6.jpg[ ]911 kB
Download this file (CHOBOT 7.jpg)CHOBOT 7.jpg[ ]1329 kB
Download this file (CHOBOT 8.jpg)CHOBOT 8.jpg[ ]1189 kB
Download this file (CHOBOT 9.jpg)CHOBOT 9.jpg[ ]665 kB
Download this file (Chobot całość.jpg)Chobot całość.jpg[ ]7263 kB
Download this file (CHOBOT LEGENDA 21.jpg)CHOBOT LEGENDA 21.jpg[ ]6141 kB
Download this file (Zalacznik2.pdf)Zalacznik2.pdf[ ]45 kB