mpzpUchwala nr LXIX/728/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Zabierzów Bocheński I”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-12

Renta planistyczna:

Na podstawie art.15 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust.4 ww. ustawy:

1) 30% - dla terenu zabudowy produkcyjnej i usługowej (P/U, U2/I, U2/II);

2) 20% - dla terenów zabudowy usług publicznych i usług kultury (U1, U3);

3) 15% - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej (MW, MN1, MN2);

4) 10% - dla terenów sportu i rekreacji, terenów dróg wewnętrznych, terenu usług i produkcji rolnej, terenu cmentarza (US1, US2, KDW, RU, ZC);

5) 5% - dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF)

ZABIERZÓW BOCH _CAŁOŚĆ.jpg
ZABIERZÓW BOCH _NAPIS.jpg
ZABIERZÓW BOCH LEGENDA 1.jpg
ZABIERZÓW BOCH LEGENDA 2.jpg
Zalacznik2.pdf

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg
57.jpg
58.jpg
59.jpg
60.jpg
61.jpg
62.jpg
63.jpg
64.jpg
65.jpg
66.jpg
67.jpg
68.jpg
69.jpg
70.jpg
71.jpg
72.jpg
73.jpg
74.jpg
75.jpg
76.jpg
77.jpg
78.jpg
79.jpg
80.jpg
81.jpg
82.jpg

 

 

Załączniki
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 1.jpg)ZABIERZÓW BOCH 1.jpg[ ]1262 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 10.jpg)ZABIERZÓW BOCH 10.jpg[ ]1313 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 11.jpg)ZABIERZÓW BOCH 11.jpg[ ]576 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 12.jpg)ZABIERZÓW BOCH 12.jpg[ ]801 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 13.jpg)ZABIERZÓW BOCH 13.jpg[ ]1488 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 14.jpg)ZABIERZÓW BOCH 14.jpg[ ]292 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 15.jpg)ZABIERZÓW BOCH 15.jpg[ ]990 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 16.jpg)ZABIERZÓW BOCH 16.jpg[ ]458 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 17.jpg)ZABIERZÓW BOCH 17.jpg[ ]1059 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 18.jpg)ZABIERZÓW BOCH 18.jpg[ ]1355 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 19.jpg)ZABIERZÓW BOCH 19.jpg[ ]365 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 2.jpg)ZABIERZÓW BOCH 2.jpg[ ]1087 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 20.jpg)ZABIERZÓW BOCH 20.jpg[ ]617 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 21.jpg)ZABIERZÓW BOCH 21.jpg[ ]625 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 22.jpg)ZABIERZÓW BOCH 22.jpg[ ]894 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 23.jpg)ZABIERZÓW BOCH 23.jpg[ ]1225 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 24.jpg)ZABIERZÓW BOCH 24.jpg[ ]744 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 25.jpg)ZABIERZÓW BOCH 25.jpg[ ]348 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 26.jpg)ZABIERZÓW BOCH 26.jpg[ ]937 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 27.jpg)ZABIERZÓW BOCH 27.jpg[ ]937 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 28.jpg)ZABIERZÓW BOCH 28.jpg[ ]1038 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 29.jpg)ZABIERZÓW BOCH 29.jpg[ ]575 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 3.jpg)ZABIERZÓW BOCH 3.jpg[ ]203 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 30.jpg)ZABIERZÓW BOCH 30.jpg[ ]776 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 31.jpg)ZABIERZÓW BOCH 31.jpg[ ]453 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 32.jpg)ZABIERZÓW BOCH 32.jpg[ ]1320 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 33.jpg)ZABIERZÓW BOCH 33.jpg[ ]1204 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 34.jpg)ZABIERZÓW BOCH 34.jpg[ ]1095 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 35.jpg)ZABIERZÓW BOCH 35.jpg[ ]1211 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 36.jpg)ZABIERZÓW BOCH 36.jpg[ ]731 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 37.jpg)ZABIERZÓW BOCH 37.jpg[ ]714 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 38.jpg)ZABIERZÓW BOCH 38.jpg[ ]1054 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 39.jpg)ZABIERZÓW BOCH 39.jpg[ ]1573 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 4.jpg)ZABIERZÓW BOCH 4.jpg[ ]183 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 40.jpg)ZABIERZÓW BOCH 40.jpg[ ]1411 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 41.jpg)ZABIERZÓW BOCH 41.jpg[ ]1263 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 42.jpg)ZABIERZÓW BOCH 42.jpg[ ]1163 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 43.jpg)ZABIERZÓW BOCH 43.jpg[ ]834 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 44.jpg)ZABIERZÓW BOCH 44.jpg[ ]1323 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 45.jpg)ZABIERZÓW BOCH 45.jpg[ ]1094 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 46.jpg)ZABIERZÓW BOCH 46.jpg[ ]1186 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 47.jpg)ZABIERZÓW BOCH 47.jpg[ ]1091 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 48.jpg)ZABIERZÓW BOCH 48.jpg[ ]1079 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 49.jpg)ZABIERZÓW BOCH 49.jpg[ ]1164 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 5.jpg)ZABIERZÓW BOCH 5.jpg[ ]1582 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 50.jpg)ZABIERZÓW BOCH 50.jpg[ ]1422 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 51.jpg)ZABIERZÓW BOCH 51.jpg[ ]1075 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 52.jpg)ZABIERZÓW BOCH 52.jpg[ ]1423 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 53.jpg)ZABIERZÓW BOCH 53.jpg[ ]1272 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 54.jpg)ZABIERZÓW BOCH 54.jpg[ ]1273 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 55.jpg)ZABIERZÓW BOCH 55.jpg[ ]1239 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 56.jpg)ZABIERZÓW BOCH 56.jpg[ ]1058 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 57.jpg)ZABIERZÓW BOCH 57.jpg[ ]1045 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 58.jpg)ZABIERZÓW BOCH 58.jpg[ ]1042 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 59.jpg)ZABIERZÓW BOCH 59.jpg[ ]1117 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 6.jpg)ZABIERZÓW BOCH 6.jpg[ ]1046 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 60.jpg)ZABIERZÓW BOCH 60.jpg[ ]716 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 61.jpg)ZABIERZÓW BOCH 61.jpg[ ]805 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 62.jpg)ZABIERZÓW BOCH 62.jpg[ ]824 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 63.jpg)ZABIERZÓW BOCH 63.jpg[ ]1104 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 64.jpg)ZABIERZÓW BOCH 64.jpg[ ]1310 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 65.jpg)ZABIERZÓW BOCH 65.jpg[ ]785 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 66.jpg)ZABIERZÓW BOCH 66.jpg[ ]975 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 67.jpg)ZABIERZÓW BOCH 67.jpg[ ]865 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 68.jpg)ZABIERZÓW BOCH 68.jpg[ ]1032 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 69.jpg)ZABIERZÓW BOCH 69.jpg[ ]1359 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 7.jpg)ZABIERZÓW BOCH 7.jpg[ ]1450 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 70.jpg)ZABIERZÓW BOCH 70.jpg[ ]1241 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 71.jpg)ZABIERZÓW BOCH 71.jpg[ ]1380 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 72.jpg)ZABIERZÓW BOCH 72.jpg[ ]486 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 73.jpg)ZABIERZÓW BOCH 73.jpg[ ]914 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 74.jpg)ZABIERZÓW BOCH 74.jpg[ ]1319 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 75.jpg)ZABIERZÓW BOCH 75.jpg[ ]1002 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 76.jpg)ZABIERZÓW BOCH 76.jpg[ ]908 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 77.jpg)ZABIERZÓW BOCH 77.jpg[ ]926 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 78.jpg)ZABIERZÓW BOCH 78.jpg[ ]1374 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 79.jpg)ZABIERZÓW BOCH 79.jpg[ ]1275 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 8.jpg)ZABIERZÓW BOCH 8.jpg[ ]1073 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 80.jpg)ZABIERZÓW BOCH 80.jpg[ ]401 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 81.jpg)ZABIERZÓW BOCH 81.jpg[ ]1110 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 82.jpg)ZABIERZÓW BOCH 82.jpg[ ]776 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH 9.jpg)ZABIERZÓW BOCH 9.jpg[ ]205 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH LEGENDA 1.jpg)ZABIERZÓW BOCH LEGENDA 1.jpg[ ]651 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH LEGENDA 2.jpg)ZABIERZÓW BOCH LEGENDA 2.jpg[ ]564 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH _CAŁOŚĆ.jpg)ZABIERZÓW BOCH _CAŁOŚĆ.jpg[ ]13048 kB
Download this file (ZABIERZÓW BOCH _NAPIS.jpg)ZABIERZÓW BOCH _NAPIS.jpg[ ]295 kB
Download this file (Zalacznik2.pdf)Zalacznik2.pdf[ ]92 kB