mpzpUchwała nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice, dla części obszaru osiedla Jazy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-13

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu:

1) dla terenu 1 MU 2 – w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent,;

2) dla terenów 1 - 6 MN 3 – w wysokości 15%, słownie piętnaście procent;

3) wszystkie pozostałe wydzielone tereny - w wysokości 1%,słownie jeden procent.

Zobacz treść planu (PDF)

Załacznik1.jpg
Załacznik2.doc
Załącznik3.pdf

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]26 kB