mpzpUchwała nr X/129/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Staniątki, Suchoraba, Słomiróg, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla obszaru pod planowany Stadion Miejski wraz z terenami na północ od firmy Coca-Cola w miejscowościach Niepołomice i Staniątki.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-20

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu:

1) dla terenów 1 US6 i 1 PU – w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent;

2) dla terenów 1 MN3 - w wysokości 15%, słownie piętnaście procent;

3) wszystkie pozostałe wyznaczone tereny - w wysokości 1%,słownie jeden procent.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1
Załącznik2
Załącznik3

 

Załączniki
Download this file (MPZP Niepołomice.pdf)MPZP Niepołomice.pdf[ ]1097 kB
Download this file (Zalacznik1.jpg)Zalacznik1.jpg[ ]36742 kB
Download this file (Zalacznik2.pdf)Zalacznik2.pdf[ ]33 kB
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]39 kB