mpzpUchwała nr XL/263/14 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Frampola - etap II.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).