mpzpUchwała nr LV/365/2014 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa w granicach działek nr 1507/140, 1507/157, 1507/158, 1507/168, 1507/169 położonych przy ul. Dwernickiego w Hrubieszowie


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).