mpzpUchwała nr XLIV/315/2014 Rady Gminy Mircze z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mircze


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).