mpzpWyrok nr II SA/Go 888/13 z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji farmy wiatrakowej na gruntach obrębu Lubiatów w gminie Dąbie


Data uchwalenia: 2014-01-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-26

Zobacz treść planu (PDF).