mpzpUchwała nr XLVI/269/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew


Data uchwalenia: 2014-03-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).