mpzpUchwała nr XLV/261/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Templewo


Data uchwalenia: 2014-02-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).