UCHWAŁA NR XXIX/160/2012 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól dla obrębów Lubięcin i Lubieszów.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 18.12.2012r.

Zobacz treść planu (PDF).