mpzpUchwała nr LVI/427/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól


Data uchwalenia: 2014-03-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-07

Zobacz treść planu (PDF).