mpzpUchwała nr XLVII/377/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko – obręb Radowo


Data uchwalenia: 2014-03-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-03

Zobacz treść planu (PDF).