mpzpUchwała nr XLIV/508/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki i Garbarskiej.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).