mpzpUchwała nr LVIII/42/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Miasta w Żaganiu.


Data uchwalenia: 2014-04-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).