mpzpUchwała nr LXIV.554.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonach ul. Bukowej i ul. Złotej w Zielonej Górze


Data uchwalenia: 2014-03-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-02

Zobacz treść planu (PDF).