mpzpUchwała nr XLI/256/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Babimost.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-02

Zobacz treść planu (PDF).