mpzpUchwała nr 0007.409.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Cigacice, w obrębie geodezyjnym Górki Małe oraz w obrębie geodezyjnym Górzykowo


Data uchwalenia: 2014-03-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-26

Zobacz treść planu (PDF).