mpzpUchwała nr LXII/698/14 Rady Miasta Białystok z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (w rejonie ulicy Ks. S. Suchowolca)


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).