mpzpUchwała nr LXII/697/14 Rady Miasta Białystok z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulicy Składowej)


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).