mpzpUchwała nr LXII/696/14 Rady Miasta Białystok z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic: ks. S. Suchowolca i J. Kuronia) – etap I


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).