mpzpUchwała nr XXXVII/186/14 Rady Gminy Wizna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-17

Zobacz treść planu (PDF).