mpzpUchwała nr L/554/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Wylotowej w Suwałkach


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).