mpzpUchwała nr XXVI/176/14 Rady Gminy Szumowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Szumowo


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).