mpzpUchwała nr XL/44/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I na terenie gminy Daleszyce


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-06

Zobacz treść planu (PDF).