mpzpUchwała nr XLIX/377/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany nr 3 w sołectwie Dąbrowa, w gminie Masłów


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-09

Zobacz treść planu (PDF).