mpzpUchwała nr RG - XLII / 360 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 21 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny


Data uchwalenia: 2014-05-21
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-01

Zobacz treść planu (PDF).