mpzpUchwała nr IX/15/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego B3-Centrum Manhatan w obrębie ulic: Staszica, Kopalnianej i Al. Armii Krajowej w Starachowicach


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-06

Zobacz treść planu (PDF).