Województwo lubelskie

mpzpUchwała nr LIII/413/14 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXI/203/2014 Rady Gminy Sułów z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów.


Data uchwalenia: 2014-03-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr L/378/14 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Turzyniec


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr L/377/14 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XLVIII/351/13 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.393.2013 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/226/2013 Rady Gminy Sitno z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-23

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIII/325/13 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec


Data uchwalenia: 2013-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XX /140 /2013 Rady Gminy Łabunie z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łabuńki Drugie Gminy Łabunie - tereny zabudowy zagrodowej


Data uchwalenia: 2013-04-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf