Województwo lubelskie

mpzpUchwała nr LIII/413/14 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr L/378/14 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Turzyniec


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr L/377/14 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XLVIII/351/13 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLIII/325/13 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec


Data uchwalenia: 2013-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.pdf