mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.283.2014 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 lipca 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/295/2014 Rady Gminy Milanów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milanów Etap I, w części obejmującej teren o symbolu 8R oznaczony na załączniku nr 2 uchwały


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).