UCHWAŁA NR XVII/253/2012 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującego teren byłych zakładów przemysłu skórzanego „OTMĘT”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-07

Sprawdź komunikat.

Zobacz treść planu.