UCHWAŁA NR X/111/11
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 04.08.2011r.

Zobacz treść planu (PDF).