UCHWAŁA NR XX.146.2012 RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niwki.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-01

Zobacz komunikat.

Treść planu (PDF).