UCHWAŁA NR XXII/138/2013 RADY GMINY TURAWA z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 20.03.2013r.

Zobacz komunikat.

Treść planu (PDF).

Załącznik Nr 1 - rysunek planu.