mpzpUchwała nr XLI/314/14 Rady Gminy Gródek z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Gródek w rejonie ulicy Polnej (rozszerzenie cmentarza)


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).