mpzpZarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze umożliwiającym realizację odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica Państwa na terenie Gminy Bakałarzewo


Data uchwalenia: 2014-07-16
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).