mpzpUchwała nr LXII/1099/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ‘‘PIEKOSZOWSKA III’‘


Data uchwalenia: 2014-06-5
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).