mpzpUchwała nr XXXV/302/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski w sołectwie Kostomłoty Pierwsze "Cześć Wschodnia"


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).