mpzpUchwała nr XXXV/301/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłoty Pierwsze część 4 w Gminie Miedziana Góra


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).