mpzpUchwała nr XXXV/300/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłoty Pierwsze część 3, w gminie Miedziana Góra.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).