mpzpUchwała nr LVII/84/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Las Rzeczki, Iłżecka, Grabowiecka


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-06

Zobacz treść planu (PDF).