mpzpUchwała nr LVII/85/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-06

Zobacz treść planu (PDF).