mpzpUchwała nr XLI/420/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu usług komercyjnych w Sandomierzu przy ul. Armii Krajowej


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-08

Zobacz treść planu (PDF).