mpzpUchwała nr XLI/418/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "GOŁĘBICE III" w Sandomierzu.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-08

Zobacz treść planu (PDF).