mpzpUchwała nr LIX/381/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).