mpzpUchwała nr XXXVIII/323/14 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DĄBRÓWKA 1 na obszarze gminy Krasocin


Data uchwalenia: 2014-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-08

Zobacz treść planu (PDF).