mpzpUchwała Nr XXXII/272/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osiek Grodkowski.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-05

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf