mpzpUchwała Nr XXXIX/313/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywności gospodarczej we wsi Młodoszowice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf